Plötsligt blir det dyrt att jobba och pendla till Göteborg. Från och med den 1 Januari 2013 kommer trängselavgift tas ut in och ur Göteborg mellan 06.00 och 18.29. Ganska intressant hur en liten stad som Göteborg (ja jämfört med andra städer som har trängselavgifter är Göteborg litet) har modet att reta upp svensken. I och för sig så säger vi aldrig ifrån och sväljer det mesta våra politiker hittar på.

Så här skriver Transportstyrelsen på sin site om varför man inför trängselskatt i Göteborg;

Följande motiv har fastställts:

  • Trängselskatt minskar både dagens och morgondagens trängsel.
  • Fler bilresor blir mer genomtänkta, effektivare och därmed mindre belastande.
  • Bidrar till ett smidigt, effektivt, miljövänligt och behagligt transportsystem för medborgare och företag.
  • En del i strävan att uppfylla miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet och buller.
  • Medfinansierar Västsvenska paketet som en stor infrastruktursatsning för 34 mdkr.
  • Medfinansierar byggen under åren 2010–2027 för 34 miljarder kronor som annars inte skulle kunna finansieras

De projekt som ingår i Västsvenska paketet är:
– Västlänken – en tågtunnel under Göteborg, 20 miljarder kronor
– Marieholmstunneln – en vägtunnel under Göta älv, 4,2 miljarder kronor
– Åtgärder för att skapa plats för mer kollektivtrafik, 4,6 miljarder kronor
– Delfinansiering av ny Göta älv-bro, 2 miljarder kronor
– Förbättrad framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet, 2,1 miljoner kronor
– Trimningsåtgärder, 1,1 miljarder kronor

Jag tycker det är jättebra att man tänker på miljön men man tänker kanske inte fullt ut, det finns faktiskt människor som måste ta sig till jobbet med bil och som inte har bästa lönen men står ut med kneget varje dag. Nu kommer en utgift i månaden som man inte har budget för alla gånger. Att åka kolllektivt är inte många kronor billigare det heller och valet är i värsta fall att helt enkelt säga upp sig och stämpla för att ha några kronor över att leva på. Nu kanske det exemplet var extremt men det är ingen omöjlighet. De som pendlar till Göteborg kör oftast från städer en bit från Göteborg, ändå ska vi medfinansiera alla fräcka Göteborgsprojekt som Västsvenska paketet handlar om. Jag som bor några mil från Göteborg får minsann ingen krona till vårat vägnät så våra trafikstockningar på vissa tider blir smidigare.

I andra städer satsar man på miljön och då har man som i Milano en miljöavgift, visst det kanske är ett annat namn på samma sak men ordet miljöavgift låter så mycket bättre i mina öron. Med ordet miljöavgift skulle jag lättare betala för att jag måste jobba på dagen. Miljön är viktig, jag kör en hyfsat miljövänlig bil, försöker sopsortera och inte skräpa ner i onödan. Betalar även vägskatt som jag skulle vilja se användas till vägar, i staden där jag bor har de nog gått till något helt annat eftersom vägarna är så dåliga att snart får man köpa en SUV så att man kan ta sig fram i vildmarkerna i stan.

Jag tycker det är tråkigt att vi hela tiden ska betala skatt överallt i sverige, vi betalar ju skatt på skatten och skatt på återbäringen från skatten som vi betalat in på skatten… Börjar bli för mycket skatt nu men välfärden blir sämre och sämre.

Politik intresserar mig inte men det börjar bli dags att nosa på ämnet, jag skulle vilja veta var alla pengar som vi Svenskar betalar skatt med går. Jag skulle vilja ha varenda krona specificerad på papper. Efter Borås finns det en jättefin motorvägsträcka som slutar med blinkande lampor och en vägstump för att pengarna till motorväg ända fram till Ulricehamn tog slut, nae, vänta… De borde inte ta slut så fort. Pengarna måste läcka någonstans på vägen.

Åter till Trängselavgiften, alla våra utländska vänner behöver inte betala, alltså tjänar man på att ha en utlands-registrerad bil, grattis alla polska byggjobbare och engelska asfaltarbetare! Inte ens alla de stackare som köpt en jättefin modern och miljövänlig bil får bli undantagna utan de ska få betala skatt som alla andra när de passerar tullen in i Göteborg. Skulle man vara smart här och få ännu bättre miljökvalité i Göteborg skulle man så klart subventionera miljövänliga bilar. Handen på hjärtat kommer trängseln inte att minska i Göteborg eftersom vi måste åka på de stora vägarna som tyvärr går igenom Göteborg. Premiera miljöbilar tror jag skulle underlättat luftkvalitén i centrum.

Med tanke på all skatt vi verkligen betalar borde vi ha super modern infrastruktur och dom gamla skulle fått en kaka till kaffet, men så är det ju inte… Tråkigt.

Nu får det vara slut för gnäll denna gången. Åsikterna ovan är mina och delas säkert med många.

 Länk till Trängselavgiften i Göteborg

Länk till Skatteverkets info om hur man drar av trängselskatten på deklarationen